Ringvaskeflåte fra Kystteknikk

Konstruksjoner ut fra behov

Vaskeflåte – Serviceplatform

Kystteknikk har tidligere laget ringvaskere for montering bak på servicebåter for vasking av oppdrettsmerder. Disse var konstruert for å gjøre det lett å rigge båten etter hvilket oppdrag den skulle brukes til.

Etter hvert som årene gikk ble merdene større, og da også mye tyngre. Behovet for nytt utstyr som kunne håndtere disse merdene begynte å tvinge seg frem.

Dette gjorde at vi satte oss ned med tegnebrettet og jobbet frem dagens løsning på ringvaskerflåten. Underveis i prosessen ble det tatt inn teknikere og produsenter av merdene og utstyret, samt teknikerne som jobbet ute på merdene. Ut fra denne samlede kunnskapen og erfaringene, bygget vårt datterselskap Ørnli Slipp den nye vaskeflåten som svarer på alle dagens behov når det gjelder, størrelse, effektivitet og sikkerhet.

Konstruksjonen bak Vaskeflåten

Hovedidén bak vaskeflåten var at den skulle kunne ballastere/senke seg ned og dra merden over seg slik at man slapp å ta merden ut av fortøyningene sine.

Den er utstyrt med fire stk. trustere slik at den kan manøvrere selvstendig inne i anleggene, men må slepes fra anlegg til anlegg.

Det meste av utstyr drives av hydraulikk og styres fra en fjernkontroll, dette gjør det mulig for en mann og operere flåten inne i anleggene.

Den er utstyrt med en liten kran og to vinsjer. Dette gjør det mulig å foreta de fleste operasjoner/arbeidsoppgaver på flåten, med tanke på service og vedlikehold.

Den har også to stk. hydraulisk styrte bommer, disse kan løftes og senkes for å få best mulig vinkel når den skal dra seg inn i merden for vasking. Når ringen er dratt inn på flåten heves bommene slik at ringen går over vaskeriggen som er plassert på motsatt ende av flåten.

Når ringen er i riktig posisjon over vaskeriggen, senkes bommene slik at ringen ligger i vaskeriggen. Vaskeriggen lukkes hydraulisk. Hjulene på vaskeriggen har hydraulisk drift og drar flåten rund på ringen samtidig som en kraftig høytrykkspumpe leverer store mengder vann. Vannet leveres med høyt trykk til vaskedyser som er plasser slik at ringen blir vasket mens flåten «drar seg rundt ringen».

Brukes også til å ta kontroll og sertifisering av merdene.

Når vi utviklet vaskeflåten prøvde vi hele tiden å tenke på å få til så enkle og sikre operasjoner som mulig, dette for å gjøre den så brukervennlig som mulig.

Formålet med Vaskeflåten

 • Forenkler arbeidsoperasjonene inne i anleggene
 • Muliggjør flere arbeidsoperasjoner i sammen med vask
 • Skånsom mot merdene
 • Tryggere arbeidsmiljø for operatøren
 • Frigjør servicebåt til andre oppgaver i anlegget

Read more


Ocean Farmin 1 og Kystteknikk

Trygg og solid samarbeidspartner

Ocean Farm 1 – Problemløser og arbeidskraft

Ocean Farm 1 er Norges (verdens) største oppdrettsmerde, og vi i Kystteknikk har vært så heldig og fått være med og jobbe på den.

Kystteknikk ble kontaktet for å bistå med arbeidskraft for oppstramming av not i merden når den ankom Frøya/Froan.

Dette har med tiden ført til et tett samarbeid der vi er blitt en diskusjonspartner og fast leverandør av mekaniske tjenester, problemløsning og produksjon av nytt utstyr/Systemer.

I dag er Kystteknikk med fra start til slutt på store og små prosjekter på Ocean Farm 1.

Vi har også blitt en samarbeidspartner for de fleste av underleverandørene til Ocean farming, dette på grunn av vår faglige bredde og unike sammensetning av kompetanse.

Noe av det viktigste for våre kunder er at vi alltid er tilgjengelig, løsningsorienterte og raske.

Tjenester vi leverer for Ocean Farm 1

 • 3dDegning/CAD tegning til ferdige produkter
 • Mekanikere
 • Maskinering
 • Hydraulikk
 • Sertifiserte sveisere


Kystteknikk bygger EPS fabrikk

Fabrikkbygging fra start til mål

Kasseriet – bygging av EPS fabrikk

Kystteknikk ble her kontaktet angående en ny EPS fabrikk som skulle settes opp i forbindelse med ett lakseslakteri i Gratangen. De ønsket å være selvforsynt med emballasje, primært «isoporkasser og lokk»

Kystteknikk kom inn fra starten, vi hjalp til med å identifisere behov for maskiner, utstyr og systemer rundt. Resultatet skulle bli en så moderne og effektiv kassefabrikk som mulig.

Torstein Yttersian ble kundens kontaktperson og i samarbeidet med Kasseriet ble det lagt opp en fremdriftsplan og en layout for fabrikken. Kystteknikk stod for all prosjektering og beregning, samt bestillinger for utbyggingen av fabrikken.

Kort oppsummert prosjekterte Kystteknikk fabrikken fra bunnen av og helt frem til kursing av de ansatte.

Dette ble utført av Kystteknikk:

 • Fremdriftsplan og layout av fabrikken
 • Prosjektering og beregninger
 • Bestilling av materialer og utstyr
 • Deler av rør og supportdeler ble prefabrikert av Kystteknikk
 • All maskinmontasje og sveising på fabrikken ble utført av Kystteknikk
 • Alle sveiser ble røntgen testet
 • Kystteknikk sto for det elektriske. Her leide vi inn en lokal elektriker
 • Silosystemer og rørsystem for å transportere råstoff fra silo til maskiner ble montert
 • Pakkeutstyr og transportører for automatisering av merking og pakking ble gjort av Kystteknikk.
 • Utvikling av pakkebord og programmer for styring av pakkeutstyret
 • Ved igangkjøring utarbeidet vi all dokumentasjon som måtte til for å få fabrikken godkjent

Utstyr som ble montert:

 • Produksjonsmaskiner fra Erlenbach
 • Rørsystemer til luft, pilotluft, damp, vakuum, vann og kondensat
 • Vakuumanlegg
 • Steamkjele
 • Luftkompressor
 • Forskummer til EPS råstoff
 • Siloanlegg til oppbevaring av råstoff (skummet)
 • Kjøleanlegg for kondensat
 • Transportører for kasser
 • Kassestablere
 • Merkemaskin for kasse