Kasseriet – bygging av EPS fabrikk

Kystteknikk ble her kontaktet angående en ny EPS fabrikk som skulle settes opp i forbindelse med ett lakseslakteri i Gratangen. De ønsket å være selvforsynt med emballasje, primært «isoporkasser og lokk»

Kystteknikk kom inn fra starten, vi hjalp til med å identifisere behov for maskiner, utstyr og systemer rundt. Resultatet skulle bli en så moderne og effektiv kassefabrikk som mulig.

Torstein Yttersian ble kundens kontaktperson og i samarbeidet med Kasseriet ble det lagt opp en fremdriftsplan og en layout for fabrikken. Kystteknikk stod for all prosjektering og beregning, samt bestillinger for utbyggingen av fabrikken.

Kort oppsummert prosjekterte Kystteknikk fabrikken fra bunnen av og helt frem til kursing av de ansatte.

Dette ble utført av Kystteknikk:

 • Fremdriftsplan og layout av fabrikken
 • Prosjektering og beregninger
 • Bestilling av materialer og utstyr
 • Deler av rør og supportdeler ble prefabrikert av Kystteknikk
 • All maskinmontasje og sveising på fabrikken ble utført av Kystteknikk
 • Alle sveiser ble røntgen testet
 • Kystteknikk sto for det elektriske. Her leide vi inn en lokal elektriker
 • Silosystemer og rørsystem for å transportere råstoff fra silo til maskiner ble montert
 • Pakkeutstyr og transportører for automatisering av merking og pakking ble gjort av Kystteknikk.
 • Utvikling av pakkebord og programmer for styring av pakkeutstyret
 • Ved igangkjøring utarbeidet vi all dokumentasjon som måtte til for å få fabrikken godkjent

Utstyr som ble montert:

 • Produksjonsmaskiner fra Erlenbach
 • Rørsystemer til luft, pilotluft, damp, vakuum, vann og kondensat
 • Vakuumanlegg
 • Steamkjele
 • Luftkompressor
 • Forskummer til EPS råstoff
 • Siloanlegg til oppbevaring av råstoff (skummet)
 • Kjøleanlegg for kondensat
 • Transportører for kasser
 • Kassestablere
 • Merkemaskin for kasse