Vaskeflåte – Serviceplatform

Kystteknikk har tidligere laget ringvaskere for montering bak på servicebåter for vasking av oppdrettsmerder. Disse var konstruert for å gjøre det lett å rigge båten etter hvilket oppdrag den skulle brukes til.

Etter hvert som årene gikk ble merdene større, og da også mye tyngre. Behovet for nytt utstyr som kunne håndtere disse merdene begynte å tvinge seg frem.

Dette gjorde at vi satte oss ned med tegnebrettet og jobbet frem dagens løsning på ringvaskerflåten. Underveis i prosessen ble det tatt inn teknikere og produsenter av merdene og utstyret, samt teknikerne som jobbet ute på merdene. Ut fra denne samlede kunnskapen og erfaringene, bygget vårt datterselskap Ørnli Slipp den nye vaskeflåten som svarer på alle dagens behov når det gjelder, størrelse, effektivitet og sikkerhet.

Konstruksjonen bak Vaskeflåten

Hovedidén bak vaskeflåten var at den skulle kunne ballastere/senke seg ned og dra merden over seg slik at man slapp å ta merden ut av fortøyningene sine.

Den er utstyrt med fire stk. trustere slik at den kan manøvrere selvstendig inne i anleggene, men må slepes fra anlegg til anlegg.

Det meste av utstyr drives av hydraulikk og styres fra en fjernkontroll, dette gjør det mulig for en mann og operere flåten inne i anleggene.

Den er utstyrt med en liten kran og to vinsjer. Dette gjør det mulig å foreta de fleste operasjoner/arbeidsoppgaver på flåten, med tanke på service og vedlikehold.

Den har også to stk. hydraulisk styrte bommer, disse kan løftes og senkes for å få best mulig vinkel når den skal dra seg inn i merden for vasking. Når ringen er dratt inn på flåten heves bommene slik at ringen går over vaskeriggen som er plassert på motsatt ende av flåten.

Når ringen er i riktig posisjon over vaskeriggen, senkes bommene slik at ringen ligger i vaskeriggen. Vaskeriggen lukkes hydraulisk. Hjulene på vaskeriggen har hydraulisk drift og drar flåten rund på ringen samtidig som en kraftig høytrykkspumpe leverer store mengder vann. Vannet leveres med høyt trykk til vaskedyser som er plasser slik at ringen blir vasket mens flåten «drar seg rundt ringen».

Brukes også til å ta kontroll og sertifisering av merdene.

Når vi utviklet vaskeflåten prøvde vi hele tiden å tenke på å få til så enkle og sikre operasjoner som mulig, dette for å gjøre den så brukervennlig som mulig.

Formålet med Vaskeflåten

  • Forenkler arbeidsoperasjonene inne i anleggene
  • Muliggjør flere arbeidsoperasjoner i sammen med vask
  • Skånsom mot merdene
  • Tryggere arbeidsmiljø for operatøren
  • Frigjør servicebåt til andre oppgaver i anlegget

Hoveddimensjoner

Lengde over alt               14,90 m

Bredde                              8,00 m

Kapapsiteter

Brennoljekapasitet           2*1400 l

Ferskvannskapasitet        500 l

2 stk. Aggregat: ett på 182Kva og et havneaggregat på 35Kva.

2 stk. hydraulikaggregat