Valøyluka

Valøyluka – Et produkt, mange brukere!

Valøyluka ble utviklet gjennom et samarbeid mellom Maine Harvest og Kystteknikk. Behovet var enkelt. Hvordan ta imot for, uten bemanning?

 

Grunntanken

En luke som kunne monteres over siloen. Den skulle gjøre det mulig å levere for på ubemannede flåter. Det skulle være sikkert. Det skulle være enkelt. Og det skulle spare midler. Resultatet ble Valøyluka, ingen bemanning nødvending!

 

Utfordringene til bruksområdet

Hvordan få en luke til å passe til alle? Dagens siloer har et stort spekter av luker og fester. Valøyluka har et bunnfeste som kan tilpasses og monteres på allerede eksisterende luker. Vi har i dag allerede laget 17 forskjellige festeanordninger til luken. Derfor kan også DU bruke luka. En luke, mange løsninger! Vi har et utvalg av diverse adaptere, men det er ingenting i veien for at vi kan bygge noen som er spesialtilpasset om det trengs.

 


Et smart valg!

• Mekanisk fôrluke
• Billig løsning
• Kan tilpasses eksiterende luker
• Krever ikke mannskap ved fôrlevering
• Vedlikeholdsfritt
• Muliggjør fôrlevering i urolig sjø
• Benyttes i dag av flere aktører:

Lerøy Midt
Marine Harvest
Fluctus (flåteleverandør)
Vard (flåteleverandør)
Steinsvik (flåteleverandør)

Bruksområder

• Toppluken låses i åpen posisjon. Fylling fra fôrbåt skjer via slange som senkes ned i lukens trakt

• Slangens vekt er større enn vekten av loddet på vippeluka, denne vektforskjellen gjør at luken åpnes

• Ved endt fylling trekkes slangen opp og motvekten på vippeluken sørger for at luken lukkes. Fôrsiloen er nå tett

• Det er også utviklet en trakt for montering på fôrslangen. Denne gjør det mulig å levere fôr i urolig sjø ved at slangen kan vandre fritt i trakten