Valøyluken

Utviklet som et samarbeid mellom Marine Harvest og Kystteknikk. Grunntanken var å muliggjøre fôrleveranser til ubemannede flåter på en enkel, sikker og kostnadseffektiv måte.

Luken kan tilpasses og skreddersys etter kundens behov.


Et smart valg!

• Mekanisk fôrluke
• Billig løsning
• Kan tilpasses eksiterende luker
• Krever ikke mannskap ved fôrlevering
• Lite vedlikehold
• Muliggjør fôrlevering i urolig sjø
• Benyttes i dag av flere aktører:

Lerøy Midt
Marine Harvest
Fluctus (flåteleverandør)
Vard (flåteleverandør)
Steinsvik (flåteleverandør)

Bruksområder

• Toppluken låses i åpen posisjon. Fylling fra fôrbåt skjer via slange som senkes ned i lukens trakt

• Slangens vekt er større enn vekten av loddet på vippeluka, denne vektforskjellen gjør at luken åpnes

• Ved endt fylling trekkes slangen opp og motvekten på vippeluken sørger for at luken lukkes. Fôrsiloen er nå tett

• Det er også utviklet en trakt for montering på fôrslangen. Denne gjør det mulig å levere fôr i urolig sjø ved at slangen kan vandre fritt i trakten