Equinor har flyttet inn hos Kystteknikk Mechanical på Nesset
Solflyt
Equinor skal bygge flytende testanlegg for offshore sol utenfor Frøya. Oppdraget med mekanisk prosjektering, montering, rigging og vedlikehold på Solflyt er kontraktert med oss for de kommende to årene. Samarbeidet skal resultere i en rekke nye erfaringer og læring, som igjen utnyttes til videre satsing på nye energiløsninger for hav. 
Les mer om prosjektet på Equinor.com