Bærekraft og miljø

Slik jobber vi med bærekraft hos Kystteknikk Mechanical.

I mekanisk industri der er det mye skitne materialer og store mengder avfall tenker kanskje du? Ja, og det er det. Men vi har forpliktet oss til å opptre skikkelig i ett og alt. Vi bor og har tross alt tilhørighet rett ved havet som vi lever av.

Vi støtter FN sine bærekraftsmål for å bidra til renere hav, og vi er en Miljøfyrtårn-bedrift.

Alt sorteres og videreforedles med stolthet. Innen vår bransje er det store muligheter for gjenbruk av materialer.

Vi har et særlig ansvar for å sikre at verdiskapning og lønnsomhet ikke går på bekostning av mennesker, klima og miljø, og at vi praktiserer gode etiske standarder hver dag.

Har du innspill til vårt miljøarbeid? 

Kontakt post@kystteknikk.no

Miljørapport

Rapporten er under arbeid

Leverandørforventninger

Leverandør-forventninger

Formålet er å redusere miljøbelastning.

Miljøvennlige innkjøp kan gi positiv miljøpåvirkning, og henger nøye sammen med miljøaspekter som forbruk, avfall og klimautslipp.

Vi spør derfor oss selv;

  • Er innkjøpet nødvendig?
  • Finnes produktet allerede på lager?
  • Er dette et «riktig produkt» eller finnes det bedre alternativer?

I tillegg vil leverandørens produkt- og miljøprofil vurderes: 

  • Vi etterspør et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn eller ISO 9001 standard så langt det er mulig
  • Vi oppfordrer leverandører til å ikke bruke for mye emballasje.
  • Miljømerkede produkter foretrekkes når krav til kvalitet, leveringstider og kostnader også kan tilfredsstilles
  • God kvalitet, lang levetid og gjenbruksmuligheter vektlegges. 
  • Maskiner og utstyr med lavest mulig miljøbelastning vil foretrekkes, for eksempel lavt støynivå, høy energieffektivitet og lavt vannforbruk.
  • Ved kjøp av transporttjenester vil vi søke og velge miljøvennlige og ghrønne tjenester så langt det lar seg praktisk gjøre. 

Et miljø med tyngde, for vekst og utvikling

Kystteknikk har lagt store planer for framtiden. På Nesset på Frøya skal vi skape et grønt industriområde med nye samarbeidspartnere, nyetableringer og flere arbeidsplasser.

Kystteknikk ble etablert som en familiebedrift i 2006, men har med årene vokst og er i dag leverandør av mekaniske tjenester til havbrukssektoren.

På grunn av stor etterspørsel er vi nå i gang med å utvide vårt næringsområde på Frøya. På Nesset vil vi skape et grønt industriområde med plass til nye samarbeidspartnere og nyetableringer innen industriell virksomhet. Vi vil også styrke samarbeidet med FOU-miljøer og utvikle enda mer spesialisert kompetanse tilknyttet båt og mekanikk, med fokus på miljø og grønn industri. Planen er å bygge en container-landsby der både forskere, studenter og utviklingsmiljø kan bli tatt imot og etablere seg på kortere eller lengre sikt.

Kystteknikk har allerede bred kompetanse på problemløsning og skreddersøm av mekaniske systemer, og ved å utvide vårt næringsområde legger vi til rette for mer innovasjon, nye forretningsområder og flere arbeidsplasser på Frøya. Sammen vil vi skape et dynamisk og fleksibelt område som kan utvikles bit for bit.

Har du samme mål som oss?

Nye samarbeidspartnere ønskes hjertelig velkommen. Vi tar gjerne en prat med leverandører og oppstartsbedrifter tilknyttet mekanisk industri og båt, samt master- og doktorgrads-studenter som vil jobbe i samarbeid med Kystteknikk. 

camilla@kystteknikk.no
40 89 37 87