Aktuelt 2021

Equinor har flyttet inn hos Kystteknikk Mechanical på Nesset

Equinor skal bygge flytende testanlegg for offshore sol utenfor Frøya. Oppdraget med mekanisk prosjektering, montering, rigging og vedlikehold på Solflyt er kontraktert med oss for de kommende to årene. Samarbeidet skal resultere i en rekke nye erfaringer og læring, som igjen utnyttes til videre satsing på nye energiløsninger for hav. Les mer om prosjektet på …

Equinor har flyttet inn hos Kystteknikk Mechanical på Nesset Les mer »

Huskeliste

Valgkampbesøk hos Kystteknikk

Kystteknikk utfordret politikere før valget. 12. august ble det gjennomført et todagers møte for Trøndelags potensielle stortingskandidater og næringslivet på Frøya og Hitra. Møtet ble arrangert av NHO Trøndelag og Blått Kompetansesenter. En delegasjon fikk høre om ambisjoner, planer og vekst, samt utfordringer vi møter ved ekspansjon. De fikk også med seg en huskeliste fra …

Valgkampbesøk hos Kystteknikk Les mer »

Hovedkontor - Frydenbø Group

Frydenbø Industri og Kystteknikk AS inngår samarbeidsavtale på AquaNor

Frydenbø trekker fram at Kystteknikk AS er en solid aktør, og at vi med vår kompetanse og kundegruppe er en god match. «Vi har lenge sett etter en servicepartner i regionen og vi gleder oss til å komme i gang med samarbeidet». Vi vet at det opererer mange båter med FPT Iveco motorer i området …

Frydenbø Industri og Kystteknikk AS inngår samarbeidsavtale på AquaNor Les mer »