Død-fisk håndtering

Død-fisk håndtering med vippe kar

 • Basestasjon i sjøvannsbestandig aluminium
  Tilpasses kvern med en rustfri ramme. Delene
  skrues sammen på lokasjon. Denne har som
  funksjon å betjene tippekar uten at man trenger
  manuell håndtering utover kranbetjening.

 • Død-fisk kar i aluminium med sertifisert løfteåk
  Sertifisert for løft inntil 600 kg. Karet er konstruert
  slik at det tømmer seg selv når det blir senket ned
  på basestasjonen. Død-fisk karet har et volum på
  630 liter.

Død-fisk håndtering kan forhøres om og bestilles her : ordre@kystteknikk.no

død fisk håndtering