Kystteknikk med Innspill til Høyres Leder

Kystteknikk Industries var en av de utvalgte selskapene som i regi av NHO fikk møte Erna den 18.februar 2022, og komme med innspill til muligheter vedrørende kompetansebehovet i norsk industri.

Vi kom med følgende innspill; det er viktig å bidra til at håndverksfagene får et stort løft og høyere status. Utdanning innen håndverksfagene bør være mere fleksible og bygges opp som moduler hvor man tilpasset kan ta praksis og teori som det best passer den enkelte og slik bygge sammen et fagbrev. Vi understreket av vi som SMB gjerne tar i mot både ungdommer og voksne som vil gå i lære innen håndverksfag, men vi vil ha behov for ekstra tilskudd til interne ressurser for å ivareta oppfølging og læring hos dem.

Vi utfordret også på etablering av en blå linje ved en videregående skole i Trondheim, som i tett samarbeid med Guri Kunna, kan tilby en distribuert løsning. Her kan elever komme ut på Frøya, få praksis tidlig, få tilgang til sommerjobber og bo på internat mens de er her. Slik gjøres tilnærmingen til det å ta utdanning i distriktet som ung både ufarlig og interessant. Og internatet; ja det tar vi gjerne tett på Kystteknikk Industries as! Velkommen til nye nysgjerrige håndverkere som vil gjøre karriere i båtbygging og mekanisk industri!

Erna Solberg
Bilde; CEO KT Industries AS Camilla Prytz til venstre bak Høyres leder Erna Solberg.
Publisert – 03.03.22