Kompetanse

Våre folk har tung erfaringsbasert kunnskap innen havbruk og kan arbeide med alle slags materialer

Vi kan ta på oss det meste og har spisskompetanse innenfor avansert sveising og plasma-/gass-skjæring av en rekke materialer og legeringer. Det er innarbeidet kvalitetsprosedyrer for kontroll og testing underveis, og alt arbeid blir gjennomført med fokus på kvalitet, HMS, avtalt pris og leveringspresisjon.

Vi tilbyr
«Vi i Energima leverer komplette fabrikksystemer for rør, klima- og energiløsninger. Kystteknikk Mechanical sin kompetanse på montasje, sveis og det å kontinuerlig skape gode løsninger er uslåelig. Resultatet er god kvalitet og fornøyde kunder.»

Kontinuerlig kompetanseutvikling

Vi søker å komme kompetansebehov hos kundene i møte samt ansattes ønske om videreutvikling. Vi jobber derfor kontinuerlig med kunnskapsoverføring, kursing og kompetanseheving. Prøv oss!

IMG_5445

Godkjent lærlingebedrift

Hvert år søker vi å ta inn en til to lærlinger

Vi tar inn en lærling på industrimekanikk og en lærling på automasjonsteknikk. Neste inntak blir våren 2025. Hos oss får lærlingene en egen fagansvarlig og en egen sosialt ansvarlig. Sammen skal vi bidra til at lærlingen når læringsmål og får en god og innholdsrik lærlingetid.
Vil du søke?

Ta kontakt med oss!