Odin

Båten er under ferdigstilling

Lengde o.a.:

Bredde:

D.i.r.:

Brennoljekapasitet:

Ferskvann: