Produkter og tjenester

Vi er ekstra gode på problemløsning og mekanisk skreddersøm

Ofte er pneumatikk, hydraulikk, montasje og elektro/styring en del av et komplett system. Kystteknikk Mechanical har mannskap og utstyr for å sy dette sammen. Vi gjør også prefabrikkering til videre produksjon og montering av komponenter i eksisterende løsninger.
Fokus
Produkt

Valøyluka

Hvordan ta imot fôr til flåter, uten bemanning? Svaret har vi funnet sammen med Marine Harvest. Resultatet er Valøyluka – en løsning som sparer midler og er enkel og sikker å bruke.  

Til fortøyning og fendring på kai eller flåte.

For festing av strømkabel til opdrettsmærder.

Død-fisk håndtering med vippekar.

Tjenester

Vi tar på oss det meste av mekaniske tjenester

Vi tilbyr

Utstyr og produksjonslinje

Prosjektledelse

Innen prosjektledelse kan vi tilby tverrfaglige team med sammensatt kompetanse.

Vår styrke er tung erfaringsbasert kunnskap fra havbruksnæringen i samspill med ingeniørvitenskap og produktdesign. Slik skaper vi nye løsninger, forbedringer og konkrete innovasjoner. Når kunder presenterer et problem vil vi raskt bidra med analyser, tidligere best practice og konkretisering av prosjekt.
Prosess

Fartøysteam

Vi har egne team som er spesialisert for arbeid på forskjellige fartøy.

Teamene består av motormekanikere, automasjonsteknikere, sveisere, snekkere, industrimekanikere, tidligere skippere og båtsmenn samt en tidligere matros og en hydrauliker. Den samlede kompetansen gjør at diagnoser kan stilles og tiltak/utbedringer relativt raskt kan planlegges og iverksettes. Større prosjekter forankres i samråd med prosjektledelsesgruppen. Vaskerigger, arbeidsbåter, brønnbåter og lektere er fartøy vi ofte har fikset. Våre kunder sier de er veldig fornøyde med oppnådde resultater.

Fokus

HMS- og KS dokumentasjon

Alt arbeid som leveres kan dokumenteres ned til minste detalj vedrørende ivaretakelse og kvalitetssikring. Dette gjøres av vår HMS- og KS ansvarlig. Standarder og detaljnivå defineres av kunde.
IMG_9243

Sertifiseringer

Vi er Magnet JPQ, Miljøfyrtårn og sveise-sertifiserte

Magnet JPQ

Vi er sertifiserte i henhold til standarder satt av norsk olje og gassektor, slik kan vi utføre komplekse oppdrag til havs.

Miljøfyrtårn

Vi tar ansvaret med å være lokalisert rett ved havet på alvor. Vi startet satsingen med å være en miljøbevisst mekanisk totalleverandør ved å få ryddet opp utenfor kaia. Så fortsatte vi å rydde og sortere i hele bedriften. Alt vi benytter av materiell sorteres og videreforedles. 

Sertifiseringer innen sveis

Vi innehar hele bredden av sveisere med hele bredden av sveisesertifikater. Vi sveiser aluminium, stål, svartstål og plastikkrør.

Vi har til og med en returordning på ansattes klær. Nye hansker? Ja da må de gamle leveres inn.

Folkene og den kompetansen de har på Kystteknikk Mechanical har vært sentralt i arbeidet med forbedringsprosjekter og nyvinning etter at Ocean Farm 1 ble satt i drift. De er nyskapende, løsningsorienterte 24/7 og hardtarbeidende, og ikke minst er de fine å jobbe sammen med!

Lager og logistikk

Kunder som jobber med oss kan leie lagerplass og få hjelp til bestillinger av alle slags varer.

I forbindelse med total utbedring og ombygging av ordremottak og lager, herunder digitalisering av lager sommeren 24, kan vi nå tilby lagertjenester.

Vi har også store leverandørnettverk.

Tilkomstteknikk

Tilkomstteknikk

Jobbe, mekke eller sveise i høyden? Ikke noe problem.

Vi kan utføre mekanisk arbeid i ulike prosjekter der det er vanskelig tilkomst. Det være seg i tanker eller på toppen av tårn og offshoreinstallasjoner. Alle våre operatører har fagbrev i tillegg til tilkomstteknikk- kompetanse. Ta kontakt med en av våre prosjektledere for mer informasjon.