Tilkomstteknikk på Nutrishell På Nutrishell sitt nye pilotanlegg ved Hitramat på Kuøya skapes det nye muligheter for raffinering og foredling av råstoffer. Råstoffer fra Hitramat blir transportert på samlebånd til Nutrishell sin lokasjon og raffinert fortløpende. Her har vi hatt gleden av å utbedre anleggene for Nutrishell.  Oppstarten av pilotanlegget var i Oktober 2021 og de […]

Tilkomstteknikk på Nutrishell Read More »