Tilkomstteknikk på Nutrishell

Nutrishell sitt nye pilotanlegg ved Hitramat på Kuøya skapes det nye muligheter for raffinering og foredling av råstoffer.

Råstoffer fra Hitramat blir transportert på samlebånd til Nutrishell sin lokasjon og raffinert fortløpende. Her har vi hatt gleden av å utbedre anleggene for Nutrishell

Oppstarten av pilotanlegget var i Oktober 2021 og de har siden produsert tonnevis med krabbepulver.

Her er det nå arbeid som utføres på både samlebånd innvendig hos Hitramat, og i mottaket hos Nutrishell for å kunne utbedre raffineringen. 

Nutrishell er et bioteknologiselskap som spesialiserer seg på nettop dette med foredling og raffinasjon av restråstoffer fra havbruksnæringen.

Her har Kystteknikk god kunnskap innen prosessindustri, i tillegg til konstruksjon og oppsett av isoporfabrikker, vi har i tillegg sertifiserte arbeidere innen tilkomstteknikk.

Våre spesialister fra Kystteknikk har dermed fått brynet seg på tilkomstteknikk, sveising og annet arbeid både høyt og lavt her.

Kystteknikk er stolte av å kunne være en del av samarbeidet rundt den nye løsningen i Øyregionen.

Adrian Lund sikrer kameratene sine, tilkomstteknikk
Adrian Lund følger med og sikrer arbeidskameratene Martin August Myrseth og Kristoffer Bjerkli Nilsen i høyden
Publisert – 11.05.22