Tilkomstteknikk på Pilotprosjekt i Øyregionen

På Nutrishell sitt nye pilotanlegg ved Hitramat på Kuøya skapes det nye muligheter.

Her har vi hatt gleden av å utbedre anleggene for Nutrishell. Oppstarten av pilotanlegget var i Oktober 2021 og de har siden produsert godt over hundre tonn krabbepulver.

Her er det nå arbeid som utføres på både samlebånd innvendig hos Hitramat, og i mottaket hos Nutrishell for videre raffinering. Nutrishell er et bioteknologiselskap som spesialiserer seg på foredling og raffinasjon av restråstoffer fra havbruksnæringen.

Kystteknikk har her god kunnskap innen både prosessindustri, konstruksjon og oppsett av isoporfabrikker, vi har i tillegg sertifiserte arbeidere innen tilkomstteknikk.

Våre spesialister fra Kystteknikk har dermed fått brynet seg på tilkomstteknikk, sveising og annet arbeid både høyt og lavt her. Kystteknikk er stolte av å kunne være en del av samarbeidet rundt den nye løsningen i Øyregionen.

Adrian Lund sikrer kameratene sine, tilkomstteknikk
Adrian Lund følger med og sikrer arbeidskameratene Martin August Myrseth og Kristoffer Bjerkli Nilsen i høyden
Foto og artikkel : Johan Tørhaug, publisert – 11.05.22