Valgkampbesøk hos Kystteknikk

Huskeliste

Kystteknikk utfordret politikere før valget. 12. august ble det gjennomført et todagers møte for Trøndelags potensielle stortingskandidater og næringslivet på Frøya og Hitra. Møtet ble arrangert av NHO Trøndelag og Blått Kompetansesenter.

En delegasjon fikk høre om ambisjoner, planer og vekst, samt utfordringer vi møter ved ekspansjon. De fikk også med seg en huskeliste fra oss.