Valøyluka

Hvordan ta imot fôr til flåter, uten bemanning? Svaret har vi funnet sammen med Marine Harvest. Resultatet er Valøyluka – en revolusjon innen leveranse av fôr som sparer midler og er enkel og sikker å bruke.

Valøylukas egenskaper:
  • Mekanisk fôrluke
  • Rimelig
  • Kan tilpasses eksisterende luker
  • Krever ikke mannskap ved fôrlevering
  • Vedlikeholdsfri
  • Muliggjør fôrlevering i urolig sjø
Valøyluka har et bunnfeste som kan tilpasses og monteres på allerede eksisterende luker. Vi har i dag 17 forskjellige festeanordninger til luken, men kan også spesialtilpasses etter behov.
Slik fungerer løsningen:
  • Toppluken låses i åpen posisjon. Fylling fra fôrbåt skjer via slange som senkes ned i lukens trakt.
  • Slangens vekt er større enn vekten av loddet på vippeluka, denne vektforskjellen gjør at luken åpnes.
  • Ved endt fylling trekkes slangen opp og motvekten på vippeluken sørger for at luken lukkes. Fôrsiloen er nå tett.
  • Det er også utviklet en trakt for montering på fôrslangen. Denne gjør det mulig å levere fôr i urolig sjø ved at slangen kan vandre fritt i trakten.

Benyttes i dag av blant annet:

Produkt

Hvordan ta imot fôr, uten bemanning?

Produkt

Hvordan ta imot fôr, uten bemanning? 

Dødfiskkasser

Hvordan ta imot fôr, uten bemanning?

Produkt

Hvordan ta imot fôr, uten bemanning?

Produkt

Hvordan ta imot fôr, uten bemanning?

Dødfiskkasser

Hvordan ta imot fôr, uten bemanning?